Witamy na stronie internetowej Cmentarza Parafialnego przy parafii p.w. św. Wita w Rogoźnie.

Strona ta została stworzona z myślą o tym, aby umożliwić Państwu wyszukiwanie miejsca pochówku osób bliskich. Wyszukiwarka pozwala zlokalizować groby osób pochowanych na Cmentarzu Parafialnym przy parafii p.w. św. Wita w Rogoźnie.

W celu wyszukania lokalizacji grobu , należy przejść do zakładki „wyszukaj grób”.

Wyszukiwanie następuje po wpisaniu nazwiska zmarłego (jeżeli podane jest niepełne nazwisko należy odznaczyć pole wyboru przy „Zaznacz jeśli wprowadziłeś całe nazwisko”), aby zawęzić uzyskaną listę można wpisać szczegółowe dane, takie jak:

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „szukaj”. Pojawi się lista wyników z datami urodzenia i zgonu oraz adresem grobu. Klikając na wybraną pozycję pojawi się strona z mapą cmentarza, z zaznaczoną żółtą strzałką kwaterą w której znajduje się szukany grób. Czerwonym kolorem pokazana jest droga do danej kwatery od wybranej bramy cmentarza. Wyniki wyszukiwania można wydrukować.

W przypadku nie odnalezienia danych osoby zmarłej lub rozbieżności danych ze stanem faktycznym prosimy o kontakt z zarządcą Cmentarza.REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
przy parafii p. w. św. Wita w Rogoźnie.

Zarząd nad cmentarzem sprawuje Zakład Usług Komunalnych i Transportowych w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 86 tel. 067 2617-177.

1. Osobom przebywającym na terenie cmentarza zabrania się:
- zmian w sposobie zagospodarowania bez zgody Zarządcy tj. sadzenia krzewów, drzew, stawiania ławek, ogrodzeń itp.,
- wjazdu na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi, rowerami itp. za wyjątkiem wózków inwalidzkich,
- niszczenia roślinności, urządzeń komunalnych i obiektów cmentarnych,
- zaśmiecania cmentarza i terenu przyległego,
- spożywania alkoholu,
- wprowadzania psów bez smyczy.
2. Pokładne (opłatę za miejsce) należy odnawiać po 20 latach o ile grób nie ma być zlikwidowany.
3. Likwidacji ulegają groby nieopłacone i zaniedbane.
4. Stawiając nagrobek należy projekt przedstawić do zatwierdzenia i opłacić 10% od wartości nagrobka w biurze Zarządcy.
5. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę.